Od roku 1998 Szkoła Podstawowa nr 3 współpracuje z Kołem Łowieckim „Łoś” w Mielcu, w ramach której uczniowie najmłodszych klas 1-3 zbierają jesienią żołędzie i kasztany, dokarmiając jednocześnie zwierzęta leśne zimą. Dwadzieścia lat temu przedsięwzięcie w ramach konkursowej rywalizacji zainicjowało małżeństwo Lidia i Mirosław Tylutcy – nauczycielka SP3 i sekretarz KŁ Łoś – pasjonat przyrody. Po dzień dzisiejszy realizują swoje zawodowe aspiracje; zaspokajając ciekawość dzieci poprzez praktyczną, nietuzinkową, w obcowaniu z naturą naukę.

Współpraca z myśliwymi i leśnikami to nieoceniona wartość nie tylko mierzona w kilogramach zebranych żołędzi i kasztanów – przez 20 lat to 45  ton i 715 kilogramów. W 2018 roku rekordowe zbiory przedstawiają się nastepująco: I miejsce klasa IId-965 kg,II miejsce klasa IIIc-951 kg, III miejsce klasa IIb-773 kg.W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zdobył Basztura Jakub – 925 kg, II miejsce Wyzga Magdalena 785 kg, III miejsce Żmuda Nikola 500 kg. Łącznie w 2018 roku wszyscy uczniowie zebrali 3945 kg. Kontakt z uczniami (myśliwi są częstymi gośćmi na pogadankach lekcyjnych), to uwrażliwienie na los zwierząt płowych poprzez dokarmianie w czasie zimy, ale również rozwijanie miłości do świata przyrody a to  według myśliwych i nauczycieli ważny element edukacji dzieci i młodzieży.

Na jubileuszowym apelu X edycji w 2010 r.  oprócz zarządu Koła Łowieckiego „Łoś” przedstawicieli władz powiatowych i gminnych, dyrektorów zaprzyjaźnionych z KŁ szkół – Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie przyznała Dyrektorowi szkoły Adamowi Jastrząbowi odznaczenie „Zasługi dla łowiectwa”. Pan Jastrząb dziękując za wieloletnią współpracę stwierdził, że taki konkurs zbierania żołędzi nic szkołę nie kosztuje. Aż 3 pokolenia biorą w nim aktywny udział; uczniowie, rodzice i dziadkowie spędzając czas na świeżym powietrzu przynosząc kilogramy owoców dębu i kasztanowca.

Każdy w tej rywalizacji może brać udział a to jednocześnie zbliża ich do siebie. Warto dodać, że w roku 2004 ze względu na rekordową liczbę zebranych żołędzi przez jednego ucznia (ponad 600 kg) ówczesna Minister Edukacji Krystyna Łybacka wystosowała do SP 3 list gratulacyjny dla chłopca za efektywność tego przedsięwzięcia. Rokrocznie indywidualni rekordziści oraz zespoły klasowe otrzymują dyplomy, upominki, książki
o tematyce edukacyjno-przyrodniczej. Satysfakcją dla Koła jest chęć udziału w wydarzeniu, tym bardziej, że jest to konkurs dobrowolny.

W swojej 20 – letniej działalności ze szkołą warto wspomnieć inne, również spektakularne zadania; sadzenie lasu przez uczniów w nadleśnictwie Mielec z pomocą leśników i myśliwych, szereg konkursów plastycznych, wiedzy przyrodniczej np. Rok Trznadla oraz wspólnych wycieczek krajobrazowych do stadniny konika polskiego w Bliźnie czy Bagna Przecławskiego.

Jubileusz XX edycji konkursu „Każdy uczeń przyjacielem lasu i zwierząt” został wpisany do historii szkoły. Wiele wydarzeń opisano w książce wydanej z okazji 60 – lecia placówki, ale najcenniejszą wartością dla obu jednostek samorządowych jest wzorowe partnerstwo i współpraca dla dobra przyszłego pokolenia.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!
Mirosław Tylutki

Dodaj komentarz