W DNIU 18 LISTOPADA 2018 ROKU ODBYŁ SIĘ HUBERTUS KŁ „ŁOŚ” W MIELCU. UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘŁA SIĘ MSZĄ ŚW. W KOŚCIELE W WADOWICACH GÓRNYCH. PODCZAS MSZY MODLONO SIĘ ZA MYŚLIWYCH Z „ŁOSIA” I ICH RODZINY ORAZ ZA TYCH, KTÓRZY ODESZLI DO KRAINY WIECZNYCH ŁOWÓW.

Z INICJATYWY SEKRETARZ KŁ „ŁOŚ” KOL. MIROSŁAWA TYLUTKIEGO ZOSTAŁA POŚWIĘCONA SADZONKA DĘBU –POTOMKA NAJSŁYNNIEJSZEGO W POLSCE POMNIKA PRZYRODY DĘBU BARTEK Z TERENU NADLEŚNICTWA ZAGAŃSK. PO MSZY MYŚLIWI UDALI SIĘ NA MIEJSCE ZBIÓRKI PRZY DOMKU MYŚLIWSKIM „WYCHYLÓWKA” W PIĄTKOWCU.

NA POLOWANIE PRZYBYŁO 32 MYŚLIWYCH W TYM 4 GOŚCI Z ZAPRZYJAŹNIONYCH KÓŁ ŁOWIECKICH. POLUJĄCYCH PRZYWITAŁ KOL. PREZES KAZIMIERZ FLIS ŻYCZĄC UDANYCH ŁOWÓW. POLOWANIE PROWADZIŁ WRAZ Z ŁOWCZYM KOL. EDWARDEM GWOŹDZIEM. PRZEBIEGAŁO ONO W MIŁEJ I KOLEŻEŃSKIEJ ATMOSFERZE. KRÓLEM POLOWANIA ZOSTAŁ KOL. EDWARD GWÓŹDŹ, KTÓRY POZYSKAŁ DZIKA.

PO ZAKOŃCZENIU POLOWANIA OBECNI UCZESTNICZYLI PRZY ZASADZENIU SADZONKI DĘBU BARTEK UPAMIĘTNIAJĄC 100 LETNIĄ ROCZNICĘ  ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI. UROCZYSTEGO ZASADZENIA DOKONALI KOL. KAZIMIERZ SZYPUŁA, KOL. MIROSŁAW KLUZ, KOL. STUDZIŃSKI JAN I KOL. MIROSŁAW TYLUTKI.

COROCZNYM, TRADYCYJNYM  PUNKTEM NA ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI JEST WSPÓLNA BIESIADA MYŚLIWSKA, NA KTÓREJ DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Z PÓL I KNIEI WZBOGACAJĄC NASZĄ WIEDZĘ, ROZBUDZAJĄC WCIĄŻ WZRASTAJĄCĄ PASJĘ OBCOWANIA Z PIĘKNYM ŚWIATEM PRZYRODY.

RED. MIROSŁAW TYLUTKI

Dodaj komentarz