W dniu 01.04.2018, została zmieniona ustawa dotycząca Prawa łowieckiego, w związku z tym zmieniła się również procedura szacowania szkód, tzn., szkody należy zgłaszać do gminy, na terenie której znajduje się działka objęta szkodą.

Zarząd Koła Łowieckiego „Łoś” w Mielcu informuje, iż w dniu 08.08.2018 roku, w Dzienniku Ustaw pod po. 1507, ukazał się tekst ustawy o zmianie ustawy Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw, z dnia 15.06.2018 roku.

Zmiany dotyczą nowego podejścia do problematyki szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Jednocześnie informujemy, że nowe przepisy zgodnie z art. 5 tejże ustawy, będą obowiązywać od dnia 23.08.2018 roku.