ZARZĄD KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŁOŚ” W MIELCU

Prezes – Kazimierz Flis
p.o. Łowczy – Leszek Zieliński
Sekretarz – Mirosław Tylutki
Skarbnik – Zbigniew Ryba

p.o. Podłowczy na obwód 71PK – Damian Bogdan
Podłowczy na obwód 37 PK – Szczepan Działowski

Strażnik Łowiecki obw. 37PK i 71PK – kol. Edward Gwóźdź